روز: دسامبر 16, 2015

بینی های عقابی

بینی های عقابی بینی های رومی یا در اصلاح بینی های عقابی به حالتی از بینی گفته می شود که پل بینی به شکل برجسته می باشد و ظاهر این بینی ها به شکل منحنی و خمیده می باشد در واقع ظاهر این بینی ها به شکل منقار عقاب می باشد که از بزرگ ترین […]

ادامه مطلب

تزریق آمپول بعد از جراحی بینی

آیا نیاز به تزریق آمپول بعد از جراحی بینی وجود دارد؟ چه نوع بینی هایی ممکن است نیاز به تزریق آمپول داشته باشند؟ چه نوع آمپولی و چه میزان باید تزریق کرد؟ در این مقاله به این سوالات پاسخ داده می شود. همه بینی ها بعد از عمل جراحی زیبایی بینی نیازی به تزریق ندارند […]

ادامه مطلب